วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

คำทักทายอาเซียน 10 ประเทศ


คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ


            ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (AEC) ภาษาอาเซียนวันลำคำ เริ่มจากคำกล่าวทักทาย สวัสดี ในภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนกัน

                                            

                                             คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)


บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์ คำทักทายคือ กูมุสตา
สิงคโปร์ คำทักทายคือ หนีห่าว
ไทย คำทักทายคือ สวัสดี
กัมพูชา คำทักทายคือ ซัวสเด
ลาว คำทักทายคือ สะบายดี
พม่า คำทักทายคือ มิงกาลาบา
เวียดนาม คำทักทายคือ ซินจ่าว


คลิปออกเสียงคําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ
Cr  :  http://www.tlcthai.com/education/asean/25334.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น